BERÄTTARRAZZIA
för Skapande Skola

Kalender HT 23:
Aug: HALMSTAD razzia, låg & mellan  (Åled)

Okt: OSKARSHAMN razzia, låg & mellan  (Rödsle, Kristineberg, Påskallavik)
Nov:
Ö GÖINGE  razzia, åk 5 (Snapphane, Glimåkra, Mölle, Sibbhult, Broby, Kviinge)

Dec: YSTAD razzia med master-class och BERÄTTARQUIZ, ÅK 7, (västerport, Norreport) 


VT 24:

Feb, Maj: VARBERG razzia samtliga åk 5 i kommunen: 35 klasser på 19 skolor.


Mars, april: JÖNKÖPING razzia samtliga åk 5 . 79 klasser, 36 skolor


Läsåret 24 - 25 kan bokas nu!  Kontakta oss för offert.

Maila VERBALISTA här.

Vad är Berättar-
razzia?

Det knackar på klassrumsdörren:
-Hej, vill ni höra en historia?           
(Läs mer.)

Titta:

Skolor vi besökt:

Sedan 2012 har vi  besökt  52  skolor i  18 kommuner.

( t o m ht 23)
Vi har haft berättarrazzia och workshops för tusentals elever i åk f - 9. 

Vårterminen 24 är vi bokade på 55 skolor med 114 klasser.

(Se hela listan här.)

Exempel på upplägg:

Vi berättar för alla åldrar.
Vi är flexibla och planerar varje berättarrazzia ihop med skolan.
Berättarrazzian åtföljs oftast av en workshop men kan även göras separat.           
(Läs mer.)

Lyssna: